pic1 pic2 pic3
použitie FVE

Príklady využitia FVE

Slnko predstavuje nevyčerpateľný alternatívny zdroj energie. V priebehu pol hodiny jej dodá na Zem také množstvo, ktoré by stačilo na pokrytie spotreby ľudstva na jeden celý rok. Približne štvrtina dopadajúce slnečného žiarenia sa odrazí späť do kozmického priestoru, časť je pohltená atmosférou a zvyšok sa na povrchu Zeme premení na povrchové teplo. A práve túto energiu dokážeme dnes priamo premieňať na elektrickú prostredníctvom solárnych panelov vo fotovoltaických elektrárňach.
Pre čo najväčšiu efektívnosť fotovoltaickej elektrárne je potrebné posúdiť, nakoľko je vyhovujúci ročný úhrn slnečného žiarenia, a tiež či miesto, kde ju plánujeme inštalovať, má vhodnú orientáciu z hľadiska svetových strán a zatienenia okolitým terénom.
Zriadenie fotovoltaickej elektrárne je výhodné ako pre rodinné domy, tak pre malé firmy či fabriky. Nie je to investícia kde sa peniaze po niekoľkých rokoch vrátia štvornásobne, ale je to nástroj na úsporu. Investor teda musí spotrebovať vyrobenú energiu okamžite v objekte. Dôležité je nadimenzovanie FVE s ohľadom na ročnú spotrebu energie.
Ak by nastal prípad, že sa nám energia „zvýši“, dá sa uvažovať o jej akumulácii. Najdostupnejšia je jej akumulácia do vody. To znamená investícia do väčšieho bojlera alebo akumulačnej nádoby a do zariadenia, ktoré dokáže prebytočnú energiu presmerovať do takejto akumulácie.

použitie FVE

Prostredníctvom FVE si vieme zabezpečiť

# hlavne výrobu elektrickej energie
# prípravu teplej vody v rodinnom dome
# ohrev vonkajšieho bazénu
# prípravu teplej vody vo viacbytových domoch
# prípravu teplej vody a podporu vykurovania v rodinnom dome
# prípravu teplej vody, podporu vykurovania a ohrev vody v otvorenom vonkajšom bazéne

použitie FVE

Do akej miery môžeme využiť fotovoltaickú energiu je priamo úmerné možnostiam, aké nám ponúka elektrický prúd. Fotovoltaické systémy sa dajú použiť na množstvo aplikácii, od malých systémov až po veľké.
V krajinách, kde je elektrifikácia na vysokej úrovni sa bežne využívajú hybridné systémy napájania pre zariadenia nachádzajúce sa na odľahlých miestach a privedenie konečného napájania by nebolo výnosné. Využitie je napríklad pri vykrývačoch signálu pre internet či pri kamerovom systéme s odosielaním obrazu bezdrôtovo do centrály. Využitie FVE je veľmi výhodné keď nemôžeme využiť elektrickú energiu dodávanú zo siete. Ako je to pri odľahlých chatách, chalupách, záhradných domčekoch, hausbótoch. V takomto prípade je výhodné napájanie elektrinou vyrobenou fotovoltaickými panelmi na streche budovy. FV systém bez pripojenia do siete voláme ostrovný systém (grid-off). Tu sa všetka vyrobená elektrická energia spotrebuje v objekte. Systém umožňuje uložiť energiu na neskoršiu spotrebu do akumulátora. Naopak FV systémy pripojené na sieť sa označujú grid-on.
Fotovoltaické panely možno umiestniť v podstate kdekoľvek. Na voľný terén, na podporné konštrukcie, balkóny, fasády, strechy (ploché aj šikmé a nezáleží ani na strešnej krytine). Poprípade je možné panely integrovať do strechy alebo fasády (momentálne však u nás inštalácie mimo budovy nie sú podporované).

príklady využitia FVE

Zhrnutie na záver

Zo slnka môžeme energiu využiť na výrobu elektrickej energie prostredníctvom fotovoltaických panelov alebo na získanie tepla, na čo slúžia solárne termické systémy. Novinkou je spojenie oboch možností do jedného tzv. hybridného solárneho panelu.
Využitie FVE je širokospektrálne a môže si ju dať ktokoľvek, kto má záujem vyrábať si energie sám a tým šetriť peniaze.

Viac o našej firme

Prečítajte si trochu viac o našej firme, o tom ako podnikáme, čo preferujeme, s kým spolupracujeme ... tlačidlo

Príklady FVE

Slnko predstavuje nevyčerpateľný alternatívny zdroj energie. V priebehu pol hodiny jej dodá na Zem také množstvo, ktoré ... tlačidlo