konštrukčné riešenia fotovoltaické systémy oceľové a hliníkové konštrukcie pre solárne fotovoltaické elektrárne
#

Čo je fotovoltaika?

Fotovoltaika je technický odbor zaoberajúci sa premenou slnečnej energie na elektrickú pomocou fotovoltaických článkov. „Foto“ znamená svetlo a „volt“ je jednotka elektrického napätia. Samotné články sú spojené do fotovoltaických panelov rôznej veľkosti a výkonu a tie tvoria základ celého fotovoltaického systému. Ten vytvára jednosmerný prúd, ktorý je potrebný pomocou striedača premeniť na prúd striedavý.

Najviac používané fotovoltaické panely sú kremíkové. Od spracovania kremíku závisí typ článku. Môže byť monokryštalický, polykryštalický aj amorfný. V praxi sa uplatňujú predovšetkým monokryštalickéfotovoltaické články.

Fotovoltaika, využívajúca obnoviteľný zdroj energie, je trendom vo vyrábaní elektrickej energie nielen kvôli nezaťažovaniu životného prostredia ale aj šetreniu výdavkov za elektrinu. Tú si môže každý vyrobiť sám alebo sa distribuuje zo solárnych elektrární.

Efektívna úspora energie

Obnoviteľné zdroje energie sa dostávajú do popredia v posledných rokoch a zaznamenávajú stále väčší dopyt. Čoraz viac ľudí hľadá spôsoby, ako čo najefektívnejšie znížiť svoje ročné náklady za spotrebu energie a zároveň chrániť životné prostredie. Fotovoltaické systémy sú jednorázovou investíciou, ktorá vám prinesie dlhodobý profit.

Namontovanie si fotovoltaickéhosystému na strechu domu prináša hneď niekoľko výhod:

  • najdôležitejšou je nevyčerpateľnosť slnečného žiarenia
  • veľmi nízke prevádzkové náklady
  • minimálna údržba po namontovaní
  • elektromer na meranie vyrobenej energie
  • návratnosť investície
  • životnosť je až do 25-tich rokov
  • výkup vyrábanej energie štátom
  • podpora od štátu na výrobu energie z malých obnoviteľných zdrojov energie, 100 miliónov eur v roku 2014

Výkup vyrábanej energie štátom funguje nasledovne. Solárny systém je pripojený za hlavný elektromer čo znamená, že všetky elektrospotrebiče v danej domácnosti môžu túto energiu využívať a tým šetriť náklady alebo v prípade prebytku túto energiu predávať do siete cez hlavný štvorkvadrantný elektromer. Či už pre vlastnú spotrebu alebo predajom prebytku výrobca za výrobu elektriny inkasuje doplatok a v prípade predaja prebytku aj rozdiel medzi pevnou výkupnou cenou a doplatkom. Výkupná cena je v súčasnosti na cca 90% hodnoty pevných výkupných cien.

Samozrejme zmyslom inštalácií fotovoltaických systémov je sami si spotrebovávať vyrobenú elektrinu a tým byť nezávislý od dodávateľov.

Nakoniec už malé fotovoltaické zariadenie, 2kWp, vám môže znížiť ročnú spotrebu nakupovanej elektrickej energie o 2MWh. Už jeden solárny panel vám ušetrí vaše náklady. Čím viac ich je tým je váš profit väčší. Pridajte sa aj vy do skupiny ľudí využívajúcich obnoviteľné zdroje energie a vyskúšajte nami ponúkané produkty a služby.

Viac o našej firme

Prečítajte si trochu viac o našej firme, o tom ako podnikáme, čo preferujeme, s kým spolupracujeme ... tlačidlo

Príklady FVE

Slnko predstavuje nevyčerpateľný alternatívny zdroj energie. V priebehu pol hodiny jej dodá na Zem také množstvo, ktoré ... tlačidlo