konštrukčné riešenia fotovoltaické systémy oceľové a hliníkové konštrukcie pre solárne fotovoltaické elektrárne
Hybridné solárne panely FOTOTHERM

Hybridné solárne panely FOTOTHERM

Spoločnosť FOTOTHERM je priekopníkom v oblasti tepelno-fotovoltaickej kogenerácie. Vyrába a dodáva na trh hybridné solárne panely s vlastnou patentovanou technológiou. Spoločnosť vyrába termo-fotovoltaické panely vo svojom závode v Taliansku a používa pri tom iba kvalitné produkty, ktoré zaisťujú v konečnom dôsledku spokojnosť spotrebiteľa.

Séria AL

Elektrické vlastnosti Tepelné vlastnosti
Výkon až do 260 Wp* Menovitý tepelný výkon 916 W
Účinnosť až do 15,8%* Tepelná účinnosť Ƞₒ 58% **
Záruka 10 rokov Záruka 10 rokov
Záruka na výkon 25 rokov Záruka na koróziu 20 rokov

*podmienky STC, **vo vonkajšom prostredí

SÉRIA Cs

Elektrické vlastnosti Tepelné vlastnosti
Výkon až do 250 Wp* Menovitý tepelný výkon 888 W
Účinnosť až do 15,5%* Tepelná účinnosť Ƞₒ 56% **
Záruka 10 rokov Záruka 10 rokov
Záruka na výkon 25 rokov Záruka na koróziu 20 rokov

*podmienky STC, **vo vonkajšom prostredí

Teplá voda

Z elektrického hľadiska panely FOTOTHERM® prispievajú spoločne s inými fotovoltaickými panelmi solárneho systému k produkcii potrebnej elektriny pre konečného spotrebiteľa. Z tepelného hľadiska systém zhromažďuje energiu v zásobníku (S) vďaka cirkulačnej skupine (GC) riadenej diferenčným regulátorom (TD).

Ohrev s tepelným čerpadlom na solárnu sondu

Z elektrického hľadiska panely FOTOTHERM® vyrábajú celý elektrický dopyt konečného spotrebiteľa tepelným čerpadlom (HP).
Z tepelného hľadiska systém vďaka tepelnému čerpadlu (HP) znovu získa z panelov FOTOTHERM® energiu jej hromadením v zásobníku (S) na 60°c.
Tento systém funguje vo všetkých podmienkach prostredia (-20°c ÷ +85°c) pričom sa optimalizuje účinnosť tepelného čerpadla (PDC) a tým šetrí použitie drahých geometrických sond.

Technológia FOTOTHERM® je založená na fotovoltaickej produkcii kombinovanej s návratnosťou tepla z fotovoltaických článkov z kryštalického panelu, teda spôsobuje prevrat fotovoltaickej generácie umožňujúc vzrast výroby elektriny (15-20% ročne) a súčasne výrobu tepelnej energie. Používanie technológie FOTOTHERM® má výhodu v tom, že zhodnocuje čo najlepšie povrch, ktorý ma k dispozícii. To znamená, že umožňuje moderným domom inštaláciu solárno-termického systému na tej istej ploche ako fotovoltaického.

Aplikácia je možná na obytné domy, fotovoltaické centrály, bazény, obchodné, priemyselné a poľnohospodárske budovy, podlahové kúrenie, teplá úžitková voda a pod.

Viac o našej firme

Prečítajte si trochu viac o našej firme, o tom ako podnikáme, čo preferujeme, s kým spolupracujeme ... tlačidlo

Príklady FVE

Slnko predstavuje nevyčerpateľný alternatívny zdroj energie. V priebehu pol hodiny jej dodá na Zem také množstvo, ktoré ... tlačidlo